ThanhAmGas cung cấp
Van điều áp, van giảm áp Harris dùng cho oxy  nito Argon Van điều áp, van giảm áp Micro matic dùng cho oxy  nito Argon
Tin tức - Tài liệu

Điều trị bằng oxy cao áp

Đăng ngày: 30/06/2014

Hỏi đáp về khí SF6

Đăng ngày: 30/06/2014

Nitơ thu hồi khí mêtan

Đăng ngày: 29/06/2014

Đừng quên CH4

Đăng ngày: 29/06/2014

Tổng quan về khí N2O

Đăng ngày: 29/06/2014

Robot phát hiện khí Metan

Đăng ngày: 29/06/2014

Mêtan ngoài hành tinh

Đăng ngày: 29/06/2014

Phát hiện rò rỉ SF6

Đăng ngày: 28/06/2014

Tái chế khí SF6

Đăng ngày: 27/06/2014

Heli Năng lượng tương lai

Đăng ngày: 27/06/2014
Tag Cloud
van điều áp Ar mua khí P10 khi cau khí đặc biệt C2H4. khi dac biet. van giam ap argon ban khi h2 van chai Ar ban khi n2o bán khí C3H8 mua kho n2o van giam ap hidro khí O2 mua khí C3H8 van giam ap han quoc dan boc nito bon argon binh o2 long gia van dieu ap van điều áp tec ar long van điều áp O2 ban khi methane van giam ap korea sf6 khí hỗn hợp CO và N2 mua khi sf6 may bom ln gia khi n2o gia khi hidro dan hoa hoi hoi o2 co2 vỏ chai khí vỏ chai khí oxy gia khi sf6. khi khi cau cao ap argon 9999% van điều áp dùng cho N2 khi Nito may bom ar long cung cap khi methane gia khi heli. ar khi hidro van giảm áp oxy ban khi hidro khí O2 y tế cung cap khi heli dan boc oxy argon 99999% gia khi Nitrous Oxide mua khi argon giá khí P10 dan hoa hoi oxy mua khi ar mua khi h2 ban khi heli van giam ap heli ban nito. van dieu ap han quoc Binh chua long mua khi he gia khi methane bom khi cau binh long vo binh co2 Micro Matic dan boc n2 van điều áp Acetylen van điều áp dùng cho Ar h2 99999% hidro 99999% ban khi metan khí oxy y tế mua khi Nitrous Oxide Khí hỗn hợp CH4 + Ar khí hỗn hợp NO + N2 khi heli cung cap khi hidro Van điều áp dùng cho Acetylen dan boc Argon tec n2 long mua khí hỗn hợp CH4 + Ar. van chai khi. van chai cho o2 bán khí Propane cung cap khi ar ban van dieu ap may bom argon long binh argon long. vỏ chai N2 tec oxy gia khi ch4 metan van O2 van điều áp C2H2 binh xl45 da qua su dung may bom lo2 cung cap khi argon heli bon o2 long khí đặc biệt Ethylen
Dàn hóa hơi, máy bơm lỏng, dàn nạp khí Khí SF6, khí Heli, khí Hidro, khí metan, Khí N2O Vỏ chai, vỏ bình oxy, nito, co2, argon, mới và đã qua sử dụng Bòn oxy, nito, Argon, CO2 lỏng Van giảm áp, đồng hồ khí, van chai khí, vật tư ngành khí

Khí công nghiệp Thanh Am Khí công nghiệp | Khí SF6 | Khí Heli | Khí Hidro | Khí Argon | Khí CO2 | Khí Metan CH4 | Khí Nito | Khí CO | Khí SO2 | Khí Oxy | Khí N2O | Khí P10 |

Công ty CP Khí công nghiệp Thanh Am Địa chỉ: 12 Hà Huy Tập Yên Viên Gia Lâm Hà Nội
Loading