ThanhAmGas cung cấp
Van điều áp, van giảm áp Harris dùng cho oxy  nito Argon Van điều áp, van giảm áp Micro matic dùng cho oxy  nito Argon
Tin tức - Tài liệu

Điều trị bằng oxy cao áp

Đăng ngày: 30/06/2014

Hỏi đáp về khí SF6

Đăng ngày: 30/06/2014

Nitơ thu hồi khí mêtan

Đăng ngày: 29/06/2014

Đừng quên CH4

Đăng ngày: 29/06/2014

Tổng quan về khí N2O

Đăng ngày: 29/06/2014

Robot phát hiện khí Metan

Đăng ngày: 29/06/2014

Mêtan ngoài hành tinh

Đăng ngày: 29/06/2014

Phát hiện rò rỉ SF6

Đăng ngày: 28/06/2014

Tái chế khí SF6

Đăng ngày: 27/06/2014

Heli Năng lượng tương lai

Đăng ngày: 27/06/2014
Tag Cloud
cung cấp khí P10 gia khi Nitrous Oxide khí đặc biệt Propane ban khi sf6 ban khi heli binh argon long. khi sf6 P10 van giam ap thanhamgas vỏ chai Ar may bom ln N2 bon ar long vo binh nito đồng hồ các loại van điều áptana dan hoa hoi cao ap van Chiyoda. tec o2 long dan bay hoi dan boc ar. dan hoa hoi oxy khi cau mua khí Propane ban khi h2 mua khí hỗn hợp CH4 + Ar. Khí hỗn hợp CO + N2 mua khi he Vở chai khí Oxy binh xl45 da qua su dung van Concoa. van điều áp concoa c bán khí Propane tec oxy co2 van chai khí van điều áp Acetylen đồng hồ các loại van điều áp con may bơm nito long đồng hồ các loại van chai cho o2 gia khi ch4 mua khí Ethylen van dieu ap nito gia khi h2 dan boc argon vo binh co2 van Tanaka. van điều áp dùng cho Ar bon argon van giam ap nito ban khi ch4 Khí O2 tinh khiết argon 9999% khí hỗn hợp O2 và N2. dan hoa hoi khi h2 heli co2 van khí hỗn hợp NO và N2 khi dac biet khí O2 y tế Micro Matic sulfur hexafluoride Van giảm áp gia khi heli. khí đặc biệt Ethylen cung cap khi metan ch4 van harris khi bom khi cau gia khi sf6. ban N2 mua khi ar van điều áp C2H2 Van điều áp dùng cho Acetylen ban khi n2o cung cap khi heli bon nito long khí O2 cao ap cung cap khi he. may bom ar long dan boc van giam ap korea cung cấp khí Ethylen may bom lar van dieu ap oxy khí đặc biệt C2H4. gia khi methane khí Oxy đặc biệt dan boc n2 co2 vỏ chai khí vỏ chai khí oxy mua khí C3H8 van giảm áp khong khi n2 mua khi argon Khí hỗn hợp CH4 + Ar ban khi methane van dieu ap argon gia van dieu ap gia khi ar vỏ chai Argon
Dàn hóa hơi, máy bơm lỏng, dàn nạp khí Khí SF6, khí Heli, khí Hidro, khí metan, Khí N2O Vỏ chai, vỏ bình oxy, nito, co2, argon, mới và đã qua sử dụng Bòn oxy, nito, Argon, CO2 lỏng Van giảm áp, đồng hồ khí, van chai khí, vật tư ngành khí

Khí công nghiệp Thanh Am Khí công nghiệp | Khí SF6 | Khí Heli | Khí Hidro | Khí Argon | Khí CO2 | Khí Metan CH4 | Khí Nito | Khí CO | Khí SO2 | Khí Oxy | Khí N2O | Khí P10 |

Công ty CP Khí công nghiệp Thanh Am Địa chỉ: 12 Hà Huy Tập Yên Viên Gia Lâm Hà Nội
Loading