ThanhAmGas cung cấp
Van điều áp, van giảm áp Harris dùng cho oxy  nito Argon Van điều áp, van giảm áp Micro matic dùng cho oxy  nito Argon
Tin tức - Tài liệu

Điều trị bằng oxy cao áp

Đăng ngày: 30/06/2014

Hỏi đáp về khí SF6

Đăng ngày: 30/06/2014

Nitơ thu hồi khí mêtan

Đăng ngày: 29/06/2014

Đừng quên CH4

Đăng ngày: 29/06/2014

Tổng quan về khí N2O

Đăng ngày: 29/06/2014

Robot phát hiện khí Metan

Đăng ngày: 29/06/2014

Mêtan ngoài hành tinh

Đăng ngày: 29/06/2014

Phát hiện rò rỉ SF6

Đăng ngày: 28/06/2014

Tái chế khí SF6

Đăng ngày: 27/06/2014

Heli Năng lượng tương lai

Đăng ngày: 27/06/2014
Tag Cloud
dan boc vỏ chai Nito gia khi Nitrous Oxide sulfur hexafluoride van dan hoa hoi hoi o2 van giam ap argon Khí Nitrous Oxide van dieu ap heli h2 Van điều áp dùng cho Acetylen Binh chua long van điều áp khí Oxy thở vỏ chai khí O2 khi gay me gia khi sf6. cung cap khi h2 mua N2 khí đặc biệt Propane ban khi ch4 binh argon long. ban khi n2o dan hoa hoi oxy van giam ap hidro binh oxy long ban khi h2 dan boc oxy van điều áp C2H2 tec o2 long khi heli argon 99999% cung cap khi he. binh argon long Van chai cho O2 van Ar đồng hồ các loại van chai cho o2 khí hỗn hợp O2 + N2 binh long dung tich 175 bon o2 long heli ban van dieu ap Nito chat luong cao khí oxy y tế ban khi heli co2 van chai khí mua khi methane gia khi ch4 Khi N2 khi cau mua khí Propane may bom lo2 van chai áp dùng cho Ar ban khi methane Khí C2H4 argon tinh khiet. mua nito ar tec n2 long ar tinh khiet co2 vỏ chai khí oxy vo binh oxy n2 co2 gia khi hidro dan boc nito N2 khí hỗn hợp CO và N2 khí O2 h2 99999% hidro 99999% mua khí C3H8 ar 9999% van điều áp N2 khí phân tích Khí O2 tinh khiết cung cấp khí Ethylen Argon mua khi hidro van chai Ar binh long cung cap khi hidro Van giảm áp binh xl45 da qua su dung van điều áp dùng cho N2 Vỏ chai CO2. khi dac biet mua van dieu ap van giam ap nito van chai N2 dan hoa hoi ar khí hỗn hợp NO + N2 dan hoa hoi argon gia khi n2o gia khi h2 Van điều áp dùng cho O2 mua khí Ethylen gia khi heli. Vở chai khí Oxy ch4 vỏ chai N2
Dàn hóa hơi, máy bơm lỏng, dàn nạp khí Khí SF6, khí Heli, khí Hidro, khí metan, Khí N2O Vỏ chai, vỏ bình oxy, nito, co2, argon, mới và đã qua sử dụng Bòn oxy, nito, Argon, CO2 lỏng Van giảm áp, đồng hồ khí, van chai khí, vật tư ngành khí

Khí công nghiệp Thanh Am Khí công nghiệp | Khí SF6 | Khí Heli | Khí Hidro | Khí Argon | Khí CO2 | Khí Metan CH4 | Khí Nito | Khí CO | Khí SO2 | Khí Oxy | Khí N2O | Khí P10 |

Công ty CP Khí công nghiệp Thanh Am Địa chỉ: 12 Hà Huy Tập Yên Viên Gia Lâm Hà Nội
Loading