ThanhAmGas cung cấp
Van điều áp, van giảm áp Harris dùng cho oxy  nito Argon Van điều áp, van giảm áp Micro matic dùng cho oxy  nito Argon
Tin tức - Tài liệu

Điều trị bằng oxy cao áp

Đăng ngày: 30/06/2014

Hỏi đáp về khí SF6

Đăng ngày: 30/06/2014

Nitơ thu hồi khí mêtan

Đăng ngày: 29/06/2014

Đừng quên CH4

Đăng ngày: 29/06/2014

Tổng quan về khí N2O

Đăng ngày: 29/06/2014

Robot phát hiện khí Metan

Đăng ngày: 29/06/2014

Mêtan ngoài hành tinh

Đăng ngày: 29/06/2014

Phát hiện rò rỉ SF6

Đăng ngày: 28/06/2014

Tái chế khí SF6

Đăng ngày: 27/06/2014

Heli Năng lượng tương lai

Đăng ngày: 27/06/2014
Tag Cloud
van Chiyoda. argon 99999% gia khi ar tec ar long khí hỗn hợp CO và N2 binh argon long van chai áp dùng cho Ar khi argon gia khi methane van điều áp binh xl45 da qua su dung khí đặc biệt P10 Van giảm áp mua khi heli N2 van dieu ap heli nito mua khí C2H4 ar 9999% Van điều áp dùng cho Acetylen khí P10 dan hoa hoi hoi o2 van chai Ar ban nito. cung cấp khí Ethylen ch4 dan hoa hoi mua khi ch4 dan bay hoi cao ap van giảm áp khong khi ar 99999% P10 binh long van chai dùng cho N2 khi gay me binh long dung tich 175 cung cap khi ch4. bon argon ban khi hidro co2 vỏ chai khí oxy khi h2 Khí C2H4 co2 vỏ chai khí vỏ chai khí oxy mua khi metan mua khi methane gia khi metan vỏ chai Nito vo binh argon Binh chua long bon ar long vỏ chai khí O2 mua khi ar h2 99999% hidro 99999% ban khi Nitrous Oxide mua khi argon khí Propane cung cap khi he. gia khi sf6. khi dac biet methanne vỏ chai Argon khi heli ban van dieu ap heli mua khi Nitrous Oxide Van điều áp dùng cho O2 cao ap mua khí Propane ban khi ar cung cấp khí Propane khí oxy y tế ban khi heli gia khi heli. vamn giam ap co2 khí đặc biệt C2H4. van điều áp Ar van dieu ap nito bán khí Ethylen van C2H2 gia khi he cung cap khi heli metan Vỏ chai CO2. van dieu ap co2 mua khi h2 van điều áp C2H2 van dieu ap argon tinh khiet. bon nito long sulfur hexafluoride khí O2 y tế binh oxy long cung cấp khí P10 argon 9999% dan boc n2 dan boc oxy mua kho n2o đồng hồ các loại van điều áp con khí hỗn hợp P10
Dàn hóa hơi, máy bơm lỏng, dàn nạp khí Khí SF6, khí Heli, khí Hidro, khí metan, Khí N2O Vỏ chai, vỏ bình oxy, nito, co2, argon, mới và đã qua sử dụng Bòn oxy, nito, Argon, CO2 lỏng Van giảm áp, đồng hồ khí, van chai khí, vật tư ngành khí

Khí công nghiệp Thanh Am Khí công nghiệp | Khí SF6 | Khí Heli | Khí Hidro | Khí Argon | Khí CO2 | Khí Metan CH4 | Khí Nito | Khí CO | Khí SO2 | Khí Oxy | Khí N2O | Khí P10 |

Công ty CP Khí công nghiệp Thanh Am Địa chỉ: 12 Hà Huy Tập Yên Viên Gia Lâm Hà Nội
Loading