ThanhAmGas cung cấp
Van điều áp, van giảm áp Harris dùng cho oxy  nito Argon Van điều áp, van giảm áp Micro matic dùng cho oxy  nito Argon
Tin tức - Tài liệu

Điều trị bằng oxy cao áp

Đăng ngày: 30/06/2014

Hỏi đáp về khí SF6

Đăng ngày: 30/06/2014

Nitơ thu hồi khí mêtan

Đăng ngày: 29/06/2014

Đừng quên CH4

Đăng ngày: 29/06/2014

Tổng quan về khí N2O

Đăng ngày: 29/06/2014

Robot phát hiện khí Metan

Đăng ngày: 29/06/2014

Mêtan ngoài hành tinh

Đăng ngày: 29/06/2014

Phát hiện rò rỉ SF6

Đăng ngày: 28/06/2014

Tái chế khí SF6

Đăng ngày: 27/06/2014

Heli Năng lượng tương lai

Đăng ngày: 27/06/2014
Tag Cloud
bom khi cau Khí hỗn hợp CH4 + Ar ban khi argon bán khí P10 ban khi h2 ban khi sf6 van điều áp O2 binh xl45 cu ban khi ch4 may bom lar khí đặc biệt C2H4. bon oxy khi gay me van giam ap han quoc Vở chai khí Oxy van Tanaka. van điều áptanaka ch n2 h2 sf6 co2 vỏ chai khí vỏ chai khí oxy khi khi cau cao ap Van chai cho O2 mua kho n2o he van giam ap thanhamgas ban van dieu ap gia khi metan khí Propane heli harris mua khi he khí Oxy thở ban khi heli Van điều áp dùng cho Acetylen Khí C2H4 dan hoa hoi argon dan bay hoi binh xl45 bán khí Ethylen dan boc argon cung cap khi heli mua khi ch4 binh oxy long hidro khí hỗn hợp O2 + N2 đồng hồ các loại van chai cho o2 ban khi metan argon tinh khiet. cung cấp khí Propane co2 van van giam ap heli vo binh nito mua nito co2 van chai khí bán khí C2H4 co2 vỏ chai khí oxy khi dac biet. gia khi n2o may bom n2 long Vỏ chai CO2. vỏ chai khí oxy methanne mua khí C3H8 binh n2 long khí hỗn hợp NO và N2 ban khi he bán khí C3H8 binh o2 long van giam ap korea may bom ln khí đặc biệt Ethylen van điều áp h2 99999% hidro 99999% khí đặc biệt Propane binh argon long gia khi heli. mua khi sf6 ban khi Nitrous Oxide van điều áp N2 vo binh co2 Micro Matic may bom argon long van giảm áp khong khi bán khí Propane mua khí Propane khi ar P10 vỏ chai N2 van chai dùng cho N2 may bom lo2 khi Nito van điều áp dùng cho Ar tec o2 long gia khi argon van Tanaka. khí hỗn hợp O2 và N2. vo binh oxy ban khi hidro van giam ap argon
Dàn hóa hơi, máy bơm lỏng, dàn nạp khí Khí SF6, khí Heli, khí Hidro, khí metan, Khí N2O Vỏ chai, vỏ bình oxy, nito, co2, argon, mới và đã qua sử dụng Bòn oxy, nito, Argon, CO2 lỏng Van giảm áp, đồng hồ khí, van chai khí, vật tư ngành khí

Khí công nghiệp Thanh Am Khí công nghiệp | Khí SF6 | Khí Heli | Khí Hidro | Khí Argon | Khí CO2 | Khí Metan CH4 | Khí Nito | Khí CO | Khí SO2 | Khí Oxy | Khí N2O | Khí P10 |

Công ty CP Khí công nghiệp Thanh Am Địa chỉ: 12 Hà Huy Tập Yên Viên Gia Lâm Hà Nội
Loading