ThanhAmGas cung cấp
Van điều áp, van giảm áp Harris dùng cho oxy  nito Argon Van điều áp, van giảm áp Micro matic dùng cho oxy  nito Argon
Tin tức - Tài liệu

Điều trị bằng oxy cao áp

Đăng ngày: 30/06/2014

Hỏi đáp về khí SF6

Đăng ngày: 30/06/2014

Nitơ thu hồi khí mêtan

Đăng ngày: 29/06/2014

Đừng quên CH4

Đăng ngày: 29/06/2014

Tổng quan về khí N2O

Đăng ngày: 29/06/2014

Robot phát hiện khí Metan

Đăng ngày: 29/06/2014

Mêtan ngoài hành tinh

Đăng ngày: 29/06/2014

Phát hiện rò rỉ SF6

Đăng ngày: 28/06/2014

Tái chế khí SF6

Đăng ngày: 27/06/2014

Heli Năng lượng tương lai

Đăng ngày: 27/06/2014
Tag Cloud
van chai Ar cung cấp khí Ethylen khí Oxy thở khí hỗn hợp NO + N2 ban khi hidro Khí C3H8 gia van dieu ap van chai áp dùng cho Ar dan hoa hoi oxy h2 cung cap khi ch4. Van chai cho O2 gia khi Nitrous Oxide h2 99999% hidro 99999% van giam ap heli vo binh argon tec oxy van N2 van Tanaka. van điều áptanaka ch mua khí P10 gia khi hidro van Chiyoda. co2 khí Oxy đặc biệt bon ar long van dieu ap argon khi heli hidro mua N2 cung cap khi sf6 dan boc argon van dieu ap nito van giảm áp khong khi khi Nito van giam ap nito vỏ chai Ar bon oxy dan hoa hoi binh o2 long cung cap khi metan van chai khi. van chai cho o2 bon nito long khí Propane ar 9999% khi argon ban khi n2o gia khi sf6. mua nito Vỏ chai CO2. co2 vỏ chai khí oxy van harris mua khí C3H8 ban nito. argon tinh khiet. ban khi metan van chai dùng cho N2 P10 Khí O2 tinh khiết khí đặc biệt C2H4. ar tinh khiet tec argon may bom ln bon o2 long Van điều áp dùng cho O2 cung cap khi argon Van điều áp dùng cho Acetylen ban khi methane gia khi ch4 bán khí Propane dan boc oxy bán khí C3H8 van chai N2 khí O2 y tế ban van dieu ap cung cap khi methane khí đặc biệt C3H8. dan boc nito gia khi ar khi cau van điều áp N2 ban khi ch4 bán khí C2H4 van cung cap khi ar dan hoa hoi cao ap khí đặc biệt Ethylen gia khi h2 binh xl45 van giam ap korea Micro Matic bán khí Ethylen N2 chat luong cao argon 99999% mua khí Ethylen mua khi Nitrous Oxide mua kho n2o Khí hỗn hợp CO + N2 binh long Khí Nitrous Oxide
Dàn hóa hơi, máy bơm lỏng, dàn nạp khí Khí SF6, khí Heli, khí Hidro, khí metan, Khí N2O Vỏ chai, vỏ bình oxy, nito, co2, argon, mới và đã qua sử dụng Bòn oxy, nito, Argon, CO2 lỏng Van giảm áp, đồng hồ khí, van chai khí, vật tư ngành khí

Khí công nghiệp Thanh Am Khí công nghiệp | Khí SF6 | Khí Heli | Khí Hidro | Khí Argon | Khí CO2 | Khí Metan CH4 | Khí Nito | Khí CO | Khí SO2 | Khí Oxy | Khí N2O | Khí P10 |

Công ty CP Khí công nghiệp Thanh Am Địa chỉ: 12 Hà Huy Tập Yên Viên Gia Lâm Hà Nội
Loading