ThanhAmGas cung cấp
Van điều áp, van giảm áp Harris dùng cho oxy  nito Argon Van điều áp, van giảm áp Micro matic dùng cho oxy  nito Argon
Tin tức - Tài liệu

Điều trị bằng oxy cao áp

Đăng ngày: 30/06/2014

Hỏi đáp về khí SF6

Đăng ngày: 30/06/2014

Nitơ thu hồi khí mêtan

Đăng ngày: 29/06/2014

Đừng quên CH4

Đăng ngày: 29/06/2014

Tổng quan về khí N2O

Đăng ngày: 29/06/2014

Robot phát hiện khí Metan

Đăng ngày: 29/06/2014

Mêtan ngoài hành tinh

Đăng ngày: 29/06/2014

Phát hiện rò rỉ SF6

Đăng ngày: 28/06/2014

Tái chế khí SF6

Đăng ngày: 27/06/2014

Heli Năng lượng tương lai

Đăng ngày: 27/06/2014
Tag Cloud
van giam ap argon ban van dieu ap van dieu ap argon khí hỗn hợp P10 khí hỗn hợp O2 và N2. co2 vỏ chai khí oxy khí O2 gia khi n2o van giảm áp oxy mua khi ar hidro P10 N2 chat luong cao gia khi methane binh argon long. gia khi sf6. mua khí C3H8 van Tanaka. khi argon he vo binh co2 may bom ar long đồng hồ các loại van điều áp con khí đặc biệt C3H8. Khí Nitrous Oxide mua khi hidro h2 khí Oxy thở co2 vỏ chai khí vỏ chai khí oxy khi ar cung cap khi hidro khi dac biet vỏ chai Nito khí Ethylen mua khi metan tec o2 long Khí hỗn hợp CH4 + Ar khí đặc biệt P10 khi cuoi. van giam ap heli bon nito khi gay me tec n2 long cung cap khi sf6 cung cap khi he. dan boc ar. mua khí Ethylen van điều áp N2 Nito chat luong cao van dieu ap co2 bon argon khi dac biet. gia khi ch4 khi Nito khi he gia khi heli. argon 9999% argon 99999% binh long dung tich 175 van dieu ap nito khí hỗn hợp CO và N2 van Tanaka. van điều áptanaka ch van Chiyoda. Van điều áp dùng cho Acetylen ban khi methane mua N2 khí Propane Khí C3H8 cung cấp khí P10 van chai O2 bon o2 long khí hỗn hợp NO + N2 khí Oxy đặc biệt mua khí Propane van chai dùng cho N2 dan boc n2 Argon Khí hỗn hợp CO + N2 khí phân tích binh oxy long tec argon dan boc argon cung cap khi ch4. khí đặc biệt C2H4. tec nito ar 99999% Micro Matic tec oxy đồng hồ các loại van chai cho o2 Binh chua long ban khi argon Khí O2 tinh khiết may bơm nito long cao ap Vỏ chai CO2. co2 van gia khi hidro bán khí C3H8 mua khi ch4 khí O2 y tế
Dàn hóa hơi, máy bơm lỏng, dàn nạp khí Khí SF6, khí Heli, khí Hidro, khí metan, Khí N2O Vỏ chai, vỏ bình oxy, nito, co2, argon, mới và đã qua sử dụng Bòn oxy, nito, Argon, CO2 lỏng Van giảm áp, đồng hồ khí, van chai khí, vật tư ngành khí

Khí công nghiệp Thanh Am Khí công nghiệp | Khí SF6 | Khí Heli | Khí Hidro | Khí Argon | Khí CO2 | Khí Metan CH4 | Khí Nito | Khí CO | Khí SO2 | Khí Oxy | Khí N2O | Khí P10 |

Công ty CP Khí công nghiệp Thanh Am Địa chỉ: 12 Hà Huy Tập Yên Viên Gia Lâm Hà Nội
Loading