ThanhAmGas cung cấp
Van điều áp, van giảm áp Harris dùng cho oxy  nito Argon Van điều áp, van giảm áp Micro matic dùng cho oxy  nito Argon
Tin tức - Tài liệu

Điều trị bằng oxy cao áp

Đăng ngày: 30/06/2014

Hỏi đáp về khí SF6

Đăng ngày: 30/06/2014

Nitơ thu hồi khí mêtan

Đăng ngày: 29/06/2014

Đừng quên CH4

Đăng ngày: 29/06/2014

Tổng quan về khí N2O

Đăng ngày: 29/06/2014

Robot phát hiện khí Metan

Đăng ngày: 29/06/2014

Mêtan ngoài hành tinh

Đăng ngày: 29/06/2014

Phát hiện rò rỉ SF6

Đăng ngày: 28/06/2014

Tái chế khí SF6

Đăng ngày: 27/06/2014

Heli Năng lượng tương lai

Đăng ngày: 27/06/2014
Tag Cloud
N2 methanne tec n2 long khi hidro mua khi metan van harris h2 ban khi metan khi argon cung cấp khí Ethylen khí đặc biệt Propane Khi N2 co2 vỏ chai khí oxy gia khi Nitrous Oxide mua khi hidro đồng hồ các loại van điều áp con binh xl45 gia khi ar khí đặc biệt Ethylen van chai áp dùng cho Ar cung cap khi hidro mua khí C3H8 khi cau dan bay hoi ban khi hidro khí O2 thở khi dac biet binh long dung tich 175 van điều áp dùng cho N2 mua kho n2o van Concoa. van điều áp concoa c vo binh argon binh argon long tec ar long ban khi h2 binh o2 long n2 mua nito mua khi methane bon nito long may bom lo2 van dieu ap van C2H2 khi khi cau van điều áp Ar ban nito. vamn giam ap co2 khí hỗn hợp O2 và N2. khi cuoi. khi he cung cap khi he. van giam ap thanhamgas bon ar long khi sf6 khí Oxy đặc biệt mua khí Propane khi Nito vỏ chai Argon harris argon 99999% van giam ap argon mua khí C2H4 may bơm nito long mua van dieu ap dan hoa hoi cao ap khí Propane ch4 cung cap khi metan van O2 khi gay me van van dieu ap nito Khí O2 tinh khiết thanhgamgas van chai khi. van chai cho o2 sf6 Vở chai khí Oxy sulfur hexafluoride van giam ap heli tec o2 long van dieu ap co2 bon argon h2 99999% hidro 99999% mua khi sf6 argon 9999% khí đặc biệt C3H8. cao ap argon tinh khiet. khí hỗn hợp P10 Binh chua long ban khi argon ban khi ar co2 khí Oxy thở binh oxy long cung cấp khí P10 van điều áp dan boc oxy mua khí hỗn hợp CH4 + Ar.
Dàn hóa hơi, máy bơm lỏng, dàn nạp khí Khí SF6, khí Heli, khí Hidro, khí metan, Khí N2O Vỏ chai, vỏ bình oxy, nito, co2, argon, mới và đã qua sử dụng Bòn oxy, nito, Argon, CO2 lỏng Van giảm áp, đồng hồ khí, van chai khí, vật tư ngành khí

Khí công nghiệp Thanh Am Khí công nghiệp | Khí SF6 | Khí Heli | Khí Hidro | Khí Argon | Khí CO2 | Khí Metan CH4 | Khí Nito | Khí CO | Khí SO2 | Khí Oxy | Khí N2O | Khí P10 |

Công ty CP Khí công nghiệp Thanh Am Địa chỉ: 12 Hà Huy Tập Yên Viên Gia Lâm Hà Nội
Loading