ThanhAmGas cung cấp
Van điều áp, van giảm áp Harris dùng cho oxy  nito Argon Van điều áp, van giảm áp Micro matic dùng cho oxy  nito Argon
Tin tức - Tài liệu

Điều trị bằng oxy cao áp

Đăng ngày: 30/06/2014

Hỏi đáp về khí SF6

Đăng ngày: 30/06/2014

Nitơ thu hồi khí mêtan

Đăng ngày: 29/06/2014

Đừng quên CH4

Đăng ngày: 29/06/2014

Tổng quan về khí N2O

Đăng ngày: 29/06/2014

Robot phát hiện khí Metan

Đăng ngày: 29/06/2014

Mêtan ngoài hành tinh

Đăng ngày: 29/06/2014

Phát hiện rò rỉ SF6

Đăng ngày: 28/06/2014

Tái chế khí SF6

Đăng ngày: 27/06/2014

Heli Năng lượng tương lai

Đăng ngày: 27/06/2014
Tag Cloud
cung cấp khí Propane cung cấp khí P10 van dieu ap dan bay hoi mua khí C3H8 hidro co2 đồng hồ các loại van điều áptana khí đặc biệt Ethylen khí O2 y tế van điều áp Ar binh oxy long vỏ chai Argon bom khi cau ban khi argon bán khí C2H4 van điều áp O2 vỏ chai Ar khí Oxy đặc biệt khí hỗn hợp O2 + N2 tec argon binh xl45 cu khí P10 van N2 dan hoa hoi cao ap Khí O2 tinh khiết mua khí P10 van điều áp dùng cho Ar Van chai cho O2 van chai khi. van chai cho o2 van dieu ap oxy van chai áp dùng cho Ar vo binh nito van Tanaka. van điều áptanaka ch ar tinh khiet cung cap khi sf6 khí O2 thở ban khi he mua khí hỗn hợp CH4 + Ar. ban khi sf6 argon 9999% dan hoa hoi oxy Vỏ chai CO2. vỏ chai khí oxy binh argon long. dan boc nito ch4 vỏ chai khí O2 khí đặc biệt C3H8. Khí C2H4 binh n2 long tec o2 long van C2H2 methanne Khí C3H8 vỏ chai Nito dan hoa hoi argon binh xl45 da qua su dung van giam ap argon khi cuoi. van giam ap thanhamgas binh long Van giảm áp van giam ap heli may bom lo2 gia khi h2 gia khi heli. co2 vỏ chai khí vỏ chai khí oxy co2 vỏ chai khí oxy ar van dieu ap nito gia khi methane Argon sf6 khi Nito cung cap khi hidro bon argon cung cấp khí Ethylen mua kho n2o cung cap khi h2 van chai dùng cho N2 Khí Nitrous Oxide gia khi ar n2 N2 bán khí Ethylen binh o2 long ban khi hidro mua khi heli cung cap khi he. dan boc khi ar khi h2 ar 99999% argon tinh khiet. vo binh co2 vo binh argon khi heli đồng hồ các loại van điều áp con dan boc oxy
Dàn hóa hơi, máy bơm lỏng, dàn nạp khí Khí SF6, khí Heli, khí Hidro, khí metan, Khí N2O Vỏ chai, vỏ bình oxy, nito, co2, argon, mới và đã qua sử dụng Bòn oxy, nito, Argon, CO2 lỏng Van giảm áp, đồng hồ khí, van chai khí, vật tư ngành khí

Khí công nghiệp Thanh Am Khí công nghiệp | Khí SF6 | Khí Heli | Khí Hidro | Khí Argon | Khí CO2 | Khí Metan CH4 | Khí Nito | Khí CO | Khí SO2 | Khí Oxy | Khí N2O | Khí P10 |

Công ty CP Khí công nghiệp Thanh Am Địa chỉ: 12 Hà Huy Tập Yên Viên Gia Lâm Hà Nội
Loading