ThanhAmGas cung cấp
Van điều áp, van giảm áp Harris dùng cho oxy  nito Argon Van điều áp, van giảm áp Micro matic dùng cho oxy  nito Argon
Tin tức - Tài liệu

Điều trị bằng oxy cao áp

Đăng ngày: 30/06/2014

Hỏi đáp về khí SF6

Đăng ngày: 30/06/2014

Nitơ thu hồi khí mêtan

Đăng ngày: 29/06/2014

Đừng quên CH4

Đăng ngày: 29/06/2014

Tổng quan về khí N2O

Đăng ngày: 29/06/2014

Robot phát hiện khí Metan

Đăng ngày: 29/06/2014

Mêtan ngoài hành tinh

Đăng ngày: 29/06/2014

Phát hiện rò rỉ SF6

Đăng ngày: 28/06/2014

Tái chế khí SF6

Đăng ngày: 27/06/2014

Heli Năng lượng tương lai

Đăng ngày: 27/06/2014
Tag Cloud
bom khi cau cung cấp khí Ethylen mua khi methane dan boc sulfur hexafluoride van mua khi argon co2 vỏ chai khí vỏ chai khí oxy Van chai cho O2 Vỏ chai CO2. vỏ chai khí oxy binh nito long may bom oxy long Nito chat luong cao binh n2 long dan hoa hoi hoi o2 ban khi metan mua kho n2o ban khi Nitrous Oxide ban khi ch4 bán khí Ethylen ch4 tec ar long Van giảm áp bon nito argon N2 van giam ap han quoc vỏ chai khí O2 van giam ap thanhamgas van O2 dan boc oxy ban khi methane khí Propane van Tanaka. vo binh co2 van giam ap korea gia khi argon vamn giam ap co2 bon oxy Khí hỗn hợp CO + N2 h2 ban khi h2 argon tinh khiet. cung cap khi metan Argon mua van dieu ap mua khi h2 khí hỗn hợp NO và N2 khi hidro khí hỗn hợp P10 van Chiyoda. co2 van chai khí van chai Ar mua khí C3H8 van giam ap nito vỏ chai N2 van giam ap heli giá khí P10 khi gay me binh argon long. cung cấp khí Propane mua khi sf6 van Ar argon 99999% Khi N2 may bom lo2 ban nito. khi Nito gia khi ar dan boc n2 cung cap khi ar khí đặc biệt Propane cung cap khi ch4. van điều áp Acetylen dan bay hoi cao ap van dieu ap han quoc ban khi he may bom lar bán khí Propane gia khi h2 khí O2 thở may bom ar long mua khí Ethylen khí Ethylen khí đặc biệt Ethylen khi dac biet van dieu ap van điều áp N2 khi argon Khí O2 tinh khiết Van điều áp dùng cho Acetylen cung cap khi argon bon ar long khí O2 gia khi n2o sf6 cao ap dan boc nito Khí hỗn hợp CH4 + Ar đồng hồ các loại van điều áp con
Dàn hóa hơi, máy bơm lỏng, dàn nạp khí Khí SF6, khí Heli, khí Hidro, khí metan, Khí N2O Vỏ chai, vỏ bình oxy, nito, co2, argon, mới và đã qua sử dụng Bòn oxy, nito, Argon, CO2 lỏng Van giảm áp, đồng hồ khí, van chai khí, vật tư ngành khí

Khí công nghiệp Thanh Am Khí công nghiệp | Khí SF6 | Khí Heli | Khí Hidro | Khí Argon | Khí CO2 | Khí Metan CH4 | Khí Nito | Khí CO | Khí SO2 | Khí Oxy | Khí N2O | Khí P10 |

Công ty CP Khí công nghiệp Thanh Am Địa chỉ: 12 Hà Huy Tập Yên Viên Gia Lâm Hà Nội
Loading