ThanhAmGas cung cấp
Van điều áp, van giảm áp Harris dùng cho oxy  nito Argon Van điều áp, van giảm áp Micro matic dùng cho oxy  nito Argon
Tin tức - Tài liệu

Điều trị bằng oxy cao áp

Đăng ngày: 30/06/2014

Hỏi đáp về khí SF6

Đăng ngày: 30/06/2014

Nitơ thu hồi khí mêtan

Đăng ngày: 29/06/2014

Đừng quên CH4

Đăng ngày: 29/06/2014

Tổng quan về khí N2O

Đăng ngày: 29/06/2014

Robot phát hiện khí Metan

Đăng ngày: 29/06/2014

Mêtan ngoài hành tinh

Đăng ngày: 29/06/2014

Phát hiện rò rỉ SF6

Đăng ngày: 28/06/2014

Tái chế khí SF6

Đăng ngày: 27/06/2014

Heli Năng lượng tương lai

Đăng ngày: 27/06/2014
Tag Cloud
giá khí P10 Khí C3H8 dan boc oxy tec nito dan boc ar. khí hỗn hợp P10 vỏ chai N2 khi gay me co2 van chai khí Vở chai khí Oxy mua khi h2 đồng hồ các loại van điều áp con he gia khi heli. van dieu ap co2 Nito chat luong cao ban khi methane Khi N2 cung cap khi methane gia khi metan van điều áp Ar ch4 dan boc nito sulfur hexafluoride khí P10 ban van dieu ap vỏ chai Argon mua khi ch4 binh n2 long van điều áp may bom oxy long van chai khi. van chai cho o2 may bơm nito long mua khí Propane dan boc n2 gia khi h2 Van giảm áp dan hoa hoi oxy N2 tinh khiet gia khi ch4 mua khi he van Chiyoda. cung cap khi h2 khí hỗn hợp O2 và N2. h2 99999% hidro 99999% vo binh co2 bán khí Ethylen bon argon khí đặc biệt Propane mua khí C3H8 khí O2 y tế khí hỗn hợp NO + N2 van giam ap thanhamgas khí đặc biệt Ethylen van Concoa. van điều áp concoa c cung cấp khí Propane dan hoa hoi van Ar may bom argon long Khí O2 tinh khiết khí hỗn hợp NO và N2 ar 99999% vo binh argon van dieu ap oxy heli khí Ethylen binh nito long hidro cung cap khi argon khí hỗn hợp CO và N2 ban N2 argon tinh khiet. van chai N2 ban khi ar cung cap khi heli van điều áp dùng cho Ar may bom lo2 van điều áp N2 van giam ap heli bán khí C3H8 van chai O2 gia khi hidro mua khí hỗn hợp CH4 + Ar. argon harris dan hoa hoi hoi o2 mua khi Nitrous Oxide ban khi ch4 van O2 khí oxy y tế co2 vỏ chai khí vỏ chai khí oxy may bom lar van vo binh nito ban khi h2 Binh chua long gia khi argon van N2 khí đặc biệt C3H8. khi cau
Dàn hóa hơi, máy bơm lỏng, dàn nạp khí Khí SF6, khí Heli, khí Hidro, khí metan, Khí N2O Vỏ chai, vỏ bình oxy, nito, co2, argon, mới và đã qua sử dụng Bòn oxy, nito, Argon, CO2 lỏng Van giảm áp, đồng hồ khí, van chai khí, vật tư ngành khí

Khí công nghiệp Thanh Am Khí công nghiệp | Khí SF6 | Khí Heli | Khí Hidro | Khí Argon | Khí CO2 | Khí Metan CH4 | Khí Nito | Khí CO | Khí SO2 | Khí Oxy | Khí N2O | Khí P10 |

Công ty CP Khí công nghiệp Thanh Am Địa chỉ: 12 Hà Huy Tập Yên Viên Gia Lâm Hà Nội
Loading