ThanhAmGas cung cấp
Van điều áp, van giảm áp Harris dùng cho oxy  nito Argon Van điều áp, van giảm áp Micro matic dùng cho oxy  nito Argon
Tin tức - Tài liệu

Điều trị bằng oxy cao áp

Đăng ngày: 30/06/2014

Hỏi đáp về khí SF6

Đăng ngày: 30/06/2014

Nitơ thu hồi khí mêtan

Đăng ngày: 29/06/2014

Đừng quên CH4

Đăng ngày: 29/06/2014

Tổng quan về khí N2O

Đăng ngày: 29/06/2014

Robot phát hiện khí Metan

Đăng ngày: 29/06/2014

Mêtan ngoài hành tinh

Đăng ngày: 29/06/2014

Phát hiện rò rỉ SF6

Đăng ngày: 28/06/2014

Tái chế khí SF6

Đăng ngày: 27/06/2014

Heli Năng lượng tương lai

Đăng ngày: 27/06/2014
Tag Cloud
binh xl45 da qua su dung dan hoa hoi hoi o2 Khí Nitrous Oxide ban khi Nitrous Oxide h2 99999% hidro 99999% may bơm nito long khí đặc biệt C2H4. cung cap khi methane khi hidro cung cấp khí Ethylen van chai O2 khí oxy y tế ar 9999% gia khi metan n2 khi cuoi. ban khi he metan Van chai cho O2 mua van dieu ap may bom ar long mua khi Nitrous Oxide khí hỗn hợp O2 và N2. van dieu ap han quoc van chai N2 he van giam ap nito mua khí Propane cung cap khi ar mua khi h2 tec n2 long đồng hồ các loại van điều áp con ban van dieu ap khí hỗn hợp CO và N2 khi argon gia van dieu ap co2 vỏ chai khí vỏ chai khí oxy may bom lo2 mua khí C2H4 cao ap binh argon long. khí hỗn hợp O2 + N2 gia khi Nitrous Oxide van Ar Khí hỗn hợp CO + N2 N2 chat luong cao ban khi methane mua khi heli van chai dùng cho N2 mua khi metan khi dac biet. tec oxy mua khi ar mua khi ch4 ban khi heli van điều áp O2 van giảm áp oxy van dieu ap co2 mua khí P10 binh n2 long may bom ln ban khi n2o khí Oxy thở binh oxy long nito co2 van dieu ap nito mua khí hỗn hợp CH4 + Ar. harris binh nito long Khí C3H8 cung cap khi he. khí đặc biệt P10 dan hoa hoi ar ban khi h2 khí hỗn hợp P10 khí hỗn hợp NO + N2 cung cap khi ch4. Khí hỗn hợp CH4 + Ar mua nito co2 vỏ chai khí oxy khi khi cau van giam ap thanhamgas van điều áp Ar vỏ chai Nito khí P10 mua khí C3H8 dan hoa hoi oxy may bom o2 long khí O2 y tế khi cau dan hoa hoi argon vo binh argon mua N2 Micro Matic tec o2 long cung cap khi argon vỏ chai N2 van điều áp dùng cho N2
Dàn hóa hơi, máy bơm lỏng, dàn nạp khí Khí SF6, khí Heli, khí Hidro, khí metan, Khí N2O Vỏ chai, vỏ bình oxy, nito, co2, argon, mới và đã qua sử dụng Bòn oxy, nito, Argon, CO2 lỏng Van giảm áp, đồng hồ khí, van chai khí, vật tư ngành khí

Khí công nghiệp Thanh Am Khí công nghiệp | Khí SF6 | Khí Heli | Khí Hidro | Khí Argon | Khí CO2 | Khí Metan CH4 | Khí Nito | Khí CO | Khí SO2 | Khí Oxy | Khí N2O | Khí P10 |

Công ty CP Khí công nghiệp Thanh Am Địa chỉ: 12 Hà Huy Tập Yên Viên Gia Lâm Hà Nội
Loading